Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de particuliere klant die een overeenkomst afsluit met de ondernemer

Ondernemer: Ben Rombouts Belgium.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Ben Rombouts

Tevens handelend onder de naam: Ben Rombouts

Registratieadres:

Ben Rombouts

Groenenhoekstraat 23B

2600 Berchem (Antwerpen)

België

Telefoonnummer: 0032 472 65 87 16

E-mailadres: info@bensbloemplukweide.be

BTW BE 0698785030

IBAN KBC BE57 7360 4737 1935

 

 

Afhaalpunt Groenenhoek Berchem

Groenenhoekstraat 23B
2600 Berchem
Telkens op donderdag van 17u tot 19u, tenzij anders vermeld op de website

 

Telefonisch bereikbaar:

Maandag - zondag: 10:00 - 17:00 uur

Artikel 3 - Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, bijbehorende prijzen, gemaakte kosten en handelingen. De prijs is inclusief belastingen. Foto's van het aanbod verse snijbloemen, boeketten, bloemstukken zijn louter ter illustratie. Ben zal steeds  een boeket samenstellen vergelijkbaar met de illustratie op onze website. Ben garandeert echter nooit de exacte samenstelling van boeketten zoals weergeven op de website.

Online aankopen:

  • de bestelprocedure via de webshop: aantal boeketten selecteren,
    persoonlijke gegevens invoeren (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres), afhaalpunt en afhaalmoment selecteren, evt. opmerking aan toevoegen
  • de mogelijke wijzen van betaling:

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via bancontact, KBC, Belfius, Paypal

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in  artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod aanvaardt, wordt de overeenkomst direct door Ben online bevestigd. Na afronding van de bestelling ontvangt de consument een orderbevestiging die onmiddellijk op de website zichtbaar is. Deze bevestiging wordt tevens per e-mail na de bestelling verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Indien deze e-mail niet ontvangen is, kan de consument Ben contacteren voor meer informatie. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ben is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Ben kan zich – binnen wettelijke kaders – informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als Ben op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Ben zal bij het product of dienst aan de consument steeds zijn contactgegevens meesturen, schriftelijk of per mail zodat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

De consument kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van afhalen, vóór 12 uur ‘s middags. Annulatie is gemaakte kosten de bestelling alleen tegen een gedeeltelijke restitutie annuleren. Een reeds geplaatste  bestelling kan niet geannuleerd worden indien onjuiste of onvolledige gegevens zijn opgegeven.

Ben Rombouts hanteert een houdbaarheid van 5 dagen. Het boeket dat geleverd wordt, kan afwijken van de afbeelding op de website. (. afh.van de beschikbaarheid, het seizoen, variabele bloemenprijzen.

 

Artikel 6 - De prijs

De prijzen getoond op de website staan in verhouding tot de foto’s van het desbetreffende product. Prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW in België. Bijproducten zoals verpakkingen, kaartjes, cellofaan en andere accessoires worden aangerekend met 21% BTW. Prijzen kunnen naargelang het seizoen en de beschikbaarheid sterk variëren. Daarom kan het boeket enigszins afwijken van de afbeelding op de website.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In geval van variërende prijzen (door schommelingen op de financiële markt, bloemenprijzen verschillend per seizoen of invloeden waar de ondernemer geen invloed op heeft) wordt dit tijdig bij het aanbod vermeld. De prijzen zijn altijd inclusief BTW.

Bedrog, pogingen tot bedrog of bedrieglijke bestellingen zullen altijd aan de politie ter plaatse en autoriteiten worden doorgegeven.

 

Artikel 7 - Levering en uitvoering

Alle boeketten, bloemstukken zijn gemaakt door lokale professionele bloemisten. De bloemist zal te allen tijde een product afleveren dat zo veel mogelijk lijkt op het gevraagde. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal een zo gelijkwaardig mogelijk product geleverd worden.

Op het meeste beeldmateriaal worden bloemen in bloei getoond. Bloemen zijn een natuurproduct en zullen vers geleverd worden. Het is mogelijk dat bloemen in knop geleverd worden, om versheid te garanderen. Als een boeket afwijkt van de foto is dat niet negatief, maar een garantie van versheid, voor een zo lang mogelijke periode.

Bestellingen op woensdagen voor 12:00 uur geplaatst en door Ben Rombouts bevestigd zijn, kan je de volgende dag ophalen in het afhaalpunt te Berchem tussen 17u en 19u.

Wegens overmacht (extreme weersomstandigheden, stakingen, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid ontvanger, storing op internetservers of telefoon) kan de afhaaldatum afwijken van de opgegeven datum. De consument heeft in dit geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren of een andere afhaaldatum uit te kiezen.

In verband met beschikbaarheid en hogere bloemenprijzen rond Feestdagen zoals o.a. Moederdag, Kerst en Valentijnsdag, kan het geleverde product enigszins afwijken van de foto. Ben zal zijn uiterste best doen om zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen.

 

Artikel 8 - Betaling

Online betalingen kunnen voltooid worden via Bancontact, KBC, Belfius, Paypal. De bij de productwaarde opgeteld. Alle betalingen worden via een beveiligd betaalsysteem afgerond. Consumenten moeten  18 jaar of ouder zijn om bestellingen plaatsen.

 

Artikel 9 - Klachtenregeling

Klachten betreffende niet-leveringen dienen binnen een termijn van 2 dagen kenbaar te worden gemaakt. Andere klachten binnen de 2 dagen. Consumenten moeten klachten doorgeven aan Ben per e-mail (info@bensbloemplukweide). Ben Rombouts zal binnen 7 werkdagen reageren. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 2 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 10 - Geschillen

Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 11 - Restitutiebeleid Terugbetalingsbeleid)

  1. Management onderzoekt of restitutie van aankoopbedrag mogelijk is.
  2. Beschadigde of verkeerd geleverde producten

Gezien de relatief korte houdbaarheid van de producten, wordt u geadviseerd om uw klachten binnen een dag vanaf afhaaldatum in te dienen. Ben Rombouts garandeert 5 dagen versheid van de bloemen vanaf de afhaaldatum. Als de afgehaalde bloemen beschadigd zijn, dood of binnen 5 dagen slap hangen, neem dan een foto en stuur ze naar Ben Rombouts: info@bensbloemplukweide.be IIn overleg worden de bloemen zonder bijbetaling vervangen.

Ben Rombouts heeft het recht om de betaalde kosten terug in rekening te brengen als het product niet als beschadigd bevonden.

  1. Verkeerde product geleverd

Als er een ander product is geleverd dan besteld, neem dan contact op met Ben Rombouts (info@bensbloemplukweide.be en 0472/678716) In overleg wordt het bedrag gerestitueerd of het bestelde product alsnog gemaakt.

  1. Onuitgevoerde levering wegens incorrecte contact/factuurgegevens.
    Het is steeds de eindverantwoordelijkheid van de klant Ben Rombouts te voorzien van correcte facturatiegegevens.

 

Artikel 12 – Privacy

Ben Rombouts behandelt alle klanteninformatie confidentieel en zal onder geen beding, zonder nadrukkelijke toestemming van de consument, vertrouwelijke gegevens doorgeven aan derden. Voor meer informatie, lees onze Regels voor Privacy.

 

Artikel 13 – Overige

Al het materiaal op de website valt onder Bens Bloemplukweide copyright. Het gebruik van fotomateriaal en plagiaat van teksten is – zonder de nadrukkelijke toestemming van Ben Rombouts – verboden.

Ben Rombouts behoudt zich het recht om deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.

 

 

Terugbetalingsbeleid

- Beschadigde of verkeerd geleverde producten

Gezien de relatief korte houdbaarheid van de producten, wordt u geadviseerd om uw klachten binnen een dag vanaf bezorg datum in te dienen. Ben Rombouts garandeert 7 dagen versgarantie vanaf de afhaaldatum voor uw bloemen. Als de bezorgde bloemen zijn beschadigd, dood zijn of binnen 7 dagen slap hangen, neem dan een foto van het product en stuur het naar Ben Rombouts. In overleg worden de bloemen zonder bijbetaling vervangen. Contactgegevens van Ben Rombouts zijn te vinden op de contactpagina.

Als een restitutie gewenst is in plaats van vervangen, wordt het betaalde bedrag voor de bloemen aan u terugbetaald. Ben Rombouts heeft het recht om de betaalde kosten terug in rekening te brengen als het product niet als beschadigd of fout geleverd wordt gevonden.

- Verkeerde product geleverd

Als er een ander product is geleverd dan is besteld, neem dan contact op met Ben Rombouts. In overleg wordt het bedrag gerestitueerd of het bestelde product alsnog verstuurd.

- Onuitgevoerde levering wegens incorrecte bezorg/factuurgegevens

Het is steeds de eindverantwoordelijkheid van de klant, Ben Rombouts te voorzien van correcte facturatiegegevens. Indien een levering hierdoor niet kan plaatsvinden, zal de klant geen recht op restitutie kunnen bekomen. En nieuwe leverpoging zal aangeboden worden mits het betalen van bezorgkosten.

- Annulering wegens afhaalpunt niet beschikbaar.

Het is steeds de eindverantwoordelijkheid van de klant, tijdens het bestelproces de afhaalpunten en tijdstippen van ophalen na te kijken.

© Bensbloemwebshop 2023

Website design & development by Logo Popkorn